Par projektu

Darba pakotne Nr. 3. E-mācību platformas izstrāde

Darba pakotnes mērķi:

- e-mācību platformas „E-mācību rīkkopa” (pieder partnerim Nr. 1) pielāgošana MVU personāla īpašajām vajadzībām un pievienošana tīkla 2.0 elementiem (sociālā tīklošana, tērzēšana, vikivietnes), lai sekmētu mijiedarbību starp dažādām ieinteresētajām pusēm no dažādām partnervalstīm;

- lietojumprogrammas izstrāde e-mācību satura lietošanai mobilajos tālruņos un planšetdatoros.

Metodika

- DP koordinators, konsultējoties ar projekta partneriem un ieinteresētajām pusēm, sagatavos dokumentu, kurā aprakstīs piedāvātos pielāgojumus. Pielāgojumi e-mācību platformā pamatosies uz DP Nr. 2 rezultātiem (jo īpaši izpētes daļā saistībā ar pedagoģiskajiem virzieniem un mācību kultūru, kas nepieciešama e-mācību atbalstam nozarē). Salīdzinošajā pētījumā atklāsies, vai nozarē nav nepieciešamas īpašas iezīmes (kā maksimāli efektīvi organizēt saturu, kāds multivides saturs jāatbalsta u. tml.). Arī tīklošanas rīku dizains pamatosies uz DP Nr. 2 izpēti, jo šī izpēte noteiks arī ieinteresēto pušu vajadzības attiecībā uz piedāvātajiem rīkiem.

- DP koordinators nosūtīs dokumenta projektu citiem partneriem, lai saņemtu atsauksmes saiti un/vai grozījumus piedāvātajā dizainā.

- Pamatojoties uz saņemtajām atsauksmēm, DP koordinators sagatavos galīgo piedāvājumu platformas rīku un pielāgojumu izstrādei, kas, ja to bez papildu grozījumiem apstiprinās citi partneri, veidos pamatu attīstības/pielāgošanas darbībām.

- Kad DP koordinators izstrādās pirmo tīkla rīku un m-mācību lietojumprogrammas prototipu, tas to nosūtīs partneriem, lai saņemtu atsauksmes. Partneru atsauksmes veidos pamatu turpmākiem uzlabojumiem.

- Tīkla rīkus, pielāgotās e-mācību platformas versiju un m-mācību lietojumprogrammu izstrādās angļu valodā un iztulkos visu to partneru valodās, kuri organizēs eksperimentālos kursus. 

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.