Par projektu

Darba pakotne Nr. 5. Materiāla testēšana un galīgā noformēšana

Darba pakotnes mērķis:

- testēt e-mācību platformu un e-mācību saturu, lai noteiktu kļūdas, defektus, u. tml.;
- analizēt rezultātus, moduļu efektivitāti un dzīvotspēju katrā partnervalstī;
- veikt korektīvas darbības (gan platformā, gan materiālā) pirms eksperimentālās lietošanas uzsākšanas.

Metodika

Dažādi DP sīkāk iedalās turpmāk minētajos precīzajos posmos.

1. uzdevums. Testēšanas nodarbības ― pētījumi: moduļu projektus testēs ar pirmajām „testēšanas mācībām”, kurās piedalīsies 10―15 pēc nejaušības principa partneru izvēlēti dalībnieki. 2―3 dienu testos mācību moduļu efektivitāte tiks pārbaudīta ar anketu un kontrolpārbaužu palīdzību. Visus dokumentus apvienos, lai sagatavotos turpmākai analīzei. DP koordinators izstrādās anketas un kontrolpārbaudes un iekļaus tās vadlīniju dokumentā.

2. uzdevums. Analīze: testēšanas rezultātu analizēšanas galvenais mērķis ir noteikt, cik tālu no izvirzītajiem mērķiem ir mācību moduļi. Starpvalstu sanāksmē partneri analizēs testēšanas nodarbību rezultātus.

3. uzdevums. Ziņošana: partneri, kuri vadīja testēšanas nodarbības ― pētījumus ―, ziņos projekta vadībai par to rezultātiem un saviem ar to saistītajiem novērojumiem.

4. uzdevums. Pārskatīšana: pēc mācību moduļu projektu analīzes, moduļus pārskatīs tehniskā komanda un pētnieki.

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.