Par projektu

Darba pakotne Nr. 7. Kvalitātes nodrošināšanas novērtējums

Darba pakotnes mērķi:

- novērtēt e-mācību kursu kvalitāti;
- novērtēt projekta būtiskumu, efektivitāti un ietekmi;
- izvērtēt virzību visa projekta gaitā;
- noteikt, vai projekts atbilst galvenās mērķa grupas vajadzībām;
- izvērtēt projekta rezultātus dalībnieku vidū;
- noteikt, kā projekta sekas veicina labuma guvēju sabiedrības attīstīšanos;
- novērtēt neparedzētos rezultātus;
- izveidot kvalitātes kontroles rādītājus un procesus.

Metodika

Pirmajai procedūrai ir turpmāk minētais metodiskais ietvars.

Vispirms projekta partneri noteiks materiāla kvalitātes kvalitatīvos un kvantitatīvos standartus. Šie standarti var būt objektīvi „jā/nē” rādītāji, piemēram, multivides iezīmju klātbūtne, rokasgrāmatas klātbūtne u. tml., vai subjektīvi rādītāji, kurus noteiks, pamatojoties uz lietotāju atsauksmēm (materiāla lietderīgums, materiāla novatoriskā daba u. tml.). Eksperimentālo mācību posmā visus šos kritērijus piemēros, lai efektīvi novērtētu mācību materiāla kvalitāti.

Otrajai procedūrai ir turpmāk minētais metodiskais ietvars.

Projekta sākumā tiks sagatavots kvalitātes nodrošināšanas plāns, iekļaujot pasākumu kopumu, kas paredzēts, lai jebkurā laikā izvērtētu attīstības kvalitātes līmeni proporcionāli noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Tas ļaus projekta vadītājiem atbilstoši reaģēt un rīkoties saskaņā ar projekta kvalitātes nodrošināšanas plānā noteiktajiem pasākumiem. Tiks izstrādāts arī novērtējuma plāns. Partneriem un ieinteresētajām pusēm lūgs aizpildīt anketas un novērtējuma veidlapas visā projekta gaitā un tiks sagatavots starpposma un beigu novērtējuma pārskats. Otrā procedūra ir vairāk paredzēta projekta procesa vērtējumam, bet to piemēros arī citiem projekta minimālajiem rezultātiem (izņemot e-mācību kursu).

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.