Par projektu

Darba pakotne Nr. 2. Izpēte un analīze

Darba pakotnes mērķi:

- izvērtēt neatbilstības, trūkumus, nepilnības prasmēs un zināšanās mērķa nozarē (atšķirības starp MVU darbinieku prasmēm un darba tirgus prasībām);
- noteikt mācību vajadzības nozarē;
- noteikt esošā materiāla ierobežojumus;
- noteikt pedagoģiskos virzienus un mācību kultūru, kas nepieciešama e-mācību atbalstam nozarē;
- noteikt konkrētas nepilnības prasmēs un mācību vajadzības gados vecākiem darbiniekiem nozarē.

Metodika

- Tiks izpētītas šādas jomas: neatbilstību, trūkumu, nepilnību prasmēs un zināšanās izvērtēšana mērķa nozarē, mācību vajadzību noteikšana nozarē, pedagoģisko virzienu, mācību stratēģiju un mācību kultūras, kas nepieciešama e-mācībām nozarē, noteikšana, konkrētu nepilnību prasmēs un mācību vajadzību noteikšana sievietēm nozarē.

- DP sākumā Turcijas partneris, kurš nodod savas zināšanas konsorcijā, prezentēs iepriekšējā projekta materiālu. Materiāli tiks izpētīti, lai noteiktu attiecīgajā materiālā neparedzētās vajadzības.

-Vadlīnijās DP koordinators noteikts datu apkopošanas tehnikas un instrumentus, kā arī pamata instrukcijas. Tajās tiks noteikta arī pārskata struktūra. Tās iekļaus arī tādu informāciju kā anketas izpētei uz vietas, nepieciešamais anketu skaits, izpildes termiņi u. tml. Vadlīniju dokumenta gala versiju sagatavos pēc konsultācijām ar visiem partneriem. Partneriem lūgs sniegt atsauksmes par vadlīniju pirmo projektu.

- Sekundārajā (dokumentu) izpētē tiks izmantoti sekundārie dati, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. DP koordinators noteiks iespējamos datu avotus un konkrētus jautājumus, uz kuriem jāsniedz atbildes.

- Izpēti uz vietas īstenos ar daļēji strukturētu aptauju starpniecību, izdalot anketas mērķa grupas locekļiem. Daļēji strukturēto aptauju instrukcijas sniegs DP koordinators vadlīniju dokumentā.

- Pēc dokumentu izpētes un izpētes uz vietas pabeigšanas katra valsts sagatavos nacionālo pārskatu.

- DP koordinators izmantos nacionālo pārskatu datus, lai izstrādātu salīdzinošo pētījumu un gala slēdzienus.

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.