Par projektu

Darba pakotne Nr. 9. Rezultātu izmantošana

Darba pakotnes mērķi:

- nodrošināt projekta ilgtspēju;
- nodrošināt mācību metožu un labas prakses ietekmi uz politiku un praksi.

Metodika

Uz rezultātu ilgtspēju vērstā konsorcija darbība sāksies, tuvojoties projekta vidus posmam, pirms eksperimentālo mācību sākuma un kļūs intensīvāka, tuvojoties projekta noslēgumam. Katra partnerorganizācija nodibinās kontaktus ar iespējamām organizācijām, kas varētu padarīt rezultātus vispārpieejamus plašākai sabiedrībai. Kontaktus organizēs gan nozares, gan nacionālajā līmenī. Tāpēc tirdzniecības kameras sazināsies ar citām tirdzniecības kamerām savās valstīs un starptautiskā mērogā, kā arī ar citām saistītajām organizācijām (piemēram, vietējām pašvaldības iestādēm) nacionālajā līmenī. Tiks pieliktas pūles, lai attiecīgās nacionālās iestādes oficiāli sertificētu e-mācību kursus, pat ja daži projekta partneri ir kompetenti sertificēt un akreditēt prasmes un zināšanas. Tāpēc galvenās organizācijas, ar kurām sazināsies, lai veicinātu projekta rezultātu ilgtspēju, ir šādas: tirdzniecības kameras, MVU asociācijas, vietējās, reģionālās un nacionālās iestādes, profesionālās izglītības un mācību iestādes un sertificēšanas institūcijas. Kontakti tiks dibināti arī ar bezdarbniekiem. Kursus publiskos arī lielākajos e-mācību portālos vai tiešsaistes e-mācību žurnālos. Starp projekta partneriem tiks noformēta vienošanās par intelektuālā īpašuma tiesībām, lai noregulētu ar intelektuālo īpašumu un autortiesībām saistītos jautājumus. Uz pašreizējā piedāvājuma pamata projekta ieviesējs sagatavos ilgtspējas vadlīnijas, iekļaujot šādus aspektus: iegūstamo izmantojamo zināšanu noteikšana, katra dalībnieka ieinteresētība projektā attiecībā uz rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, piesardzības pasākumi, kas veicami rezultātu aizsardzībai kā attiecībā uz sagaidāmajiem rezultātiem, tā arī attiecībā uz tiem rezultātiem, kas rodas projekta attīstības gaitā, tirgus noteikšana, pieeja mārketingam.

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.