Par projektu

Darba pakotne Nr. 1. Projektu vadība

Darba pakotnes mērķi:

- koordinēt un vadīt projekta attīstību;
- noteikt projekta stratēģijas;
- pārraudzīt projekta attīstību un virzību katrā projekta posmā;
- nodrošināt darba programmas laika grafika ievērošanu.

Metodika

- Katra partnera uzdevumi, darba grafiks un darba metodika tiks skaidri noteikti, uzsākot projektu, DP koordinatoram sagatavojot uzdevuma plānošanas dokumentu, kas tiks izmantots kā projekta attīstības vadlīnijas.

- Darba ikdienas vadību un koordinēšanu, darba virzības pārraudzību un finanšu vadību īstenos ar projekta ārtīkla starpniecību. Projekta ārtīkls ir tīmeklī bāzēts rīks, kas tiks iegults projekta tīmekļa vietnē un kurā augšupielādēs visus ar projektu saistītos dokumentus, iedalot tos finanšu dokumentos un ar darba programmu saistītos dokumentos. Otro kategoriju sadalīs dažādās DP. Ar šīs sistēmas palīdzību tiks pārraudzīti uzdevumi un izpildes termiņi, darba tehniskā un zinātniskā kvalitāte un darba virzība, kā arī administratīvie, juridiskie, organizatoriskie un finanšu aspekti. Katrs partneris augšupielādēs projekta darba dokumentus, izplatīšanas pasākumus, prezentācijas, kas tika sniegtas sanāksmēs, finanšu datus u. tml.

-Galvenais darba virzības pārraudzības un koordinēšanas līdzeklis būs starpvalstu sanāksmes. Līdz projekta noslēgumam tiks organizētas piecas sanāksmes. Projekta koordinators laikus publicēs un izplatīs sanāksmes darba kārtību pirms sanāksmes, lai dotu dalībniekiem iespēju sagatavoties. Pēc sanāksmes beigām sanāksmes protokolu publicēs un nosūtīs katram partnerim, lai būtu pilnīgi skaidrs, kas tika norunāts sanāksmē un kā turpināsies darbs ar projektu.

- Sanāksmju starplaikos projekta partneri tiksies virtuāli ar rīka „Skype” vai telekonferences sistēmas starpniecību reizi divos mēnešos, lai apspriestu projekta attīstību un turpmāko darbību grafiku.

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.