Par projektu

Darba pakotne Nr. 4. Mācību satura (moduļu) izstrāde

Darba pakotnes mērķi:

- ar e-komerciju, maksājumu metodēm, pārrunām un līgumiem un eksporta tirgus izpēti saistītā, no „text-e” projekta pārņemtā e-mācību satura atjaunināšana un pielāgošana katras valsts īpašajām vajadzībām un mērķa grupas īpašajām vajadzībām;

- jauna e-mācību satura izstrāde moduļos, kas tiks noteikti pēc katras valsts sākotnējās izpētes. Iepriekšējā izpētē, kas tika veikta pirms piedāvājuma iesniegšanas, kā iespējamie jaunie moduļi tika noteikti: sagatavošanās izstādei, sakari, starptautiskās komercdarbības kultūra, uzņēmējdarbības plānošana, eksporta finanses, iepakojums. Taču šos moduļus apstiprinās pēc sākotnējās izpētes;

- e-mācību moduļa sagatavošana, kuras gaitā katrs partneris prezentēs savas valsts īpašos tirgus apstākļus, lai sekmētu savu partnervalstu eksporta darbību.

Metodika

- E-mācību metodika satura organizēšanai un prezentēšanai tiks izstrādāta, pamatojoties uz DP Nr. 2 rezultātiem par pedagoģiskajiem virzieniem un mācību kultūru nozarē.

- Izstrādājamo mācību moduļu un katrā modulī iekļaujamā mācību satura atlase tiks veikta, pamatojoties uz DP Nr. 2 rezultātiem. Līdz ar to šī DP ir pilnībā savstarpēji saistīta ar DP Nr. 2.

- Projekta partneri, pamatojoties uz savām konsultācijām ar mērķa grupām un DP Nr. 2 rezultātiem, piedāvās sagatavojamo mācību moduļu saturu (jauna un esošā satura pielāgojumus).

- DP koordinators saņems partneru atsauksmes un apkopos piedāvāto saturu vienā dokumentā.

- Ja partneri piekritīs pielāgojumiem un jaunajam saturam, DP koordinators izstrādās mācību materiālus saskaņā ar norādīto e-mācību metodiku.

- Partneris Nr. 3 prezentēs pirmo e-mācību moduļu versiju (angļu valodā) projekta partneriem un saņems atsauksmes saiti.

- Partneris Nr. 3 pilnveidos moduļus atbilstoši saņemtajām atsauksmēm.

- Jauno materiālu iztulkos visu partneru valodās (grieķu, turku, igauņu, rumāņu un latviešu).

- Galīgo materiālu (visās valodās) augšupielādēs e-mācību platformā. Šim nolūkam nepieciešams svarīgs priekšnoteikums. Jābūt pabeigtai DP Nr. 3 3.7. darbībai (platformas pilnveidošana). E-mācību saturu augšupielādēs e-mācību platformā, kas tiks pielāgota atbilstoši DP Nr. 3 minētajām procedūrām.

- Partneris Nr. 1 nodrošinās tehnisko atbalstu visos tehniskajos jautājumos, kas varētu rasties e-mācību materiāla un multivides satura sagatavošanas gaitā, kā arī izstrādās vienkāršu, nopietnu spēli attiecīgajai nozarei.

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.