Par projektu

Darba pakotne Nr. 6. Mācību nodarbības

Darba pakotnes mērķi:

- attīstīt eksperimentālo nodarbību dalībnieku prasmes un zināšanas;
- noteikt katra projekta rezultātu un/vai produktu īstermiņa ietekmi projekta izstrādes laikā ar mērķi veikt nepieciešamās korektīvās darbības;
- saņemt atsauksmes no mērķa nozares;
- novērtēt mācību materiāla un platformas efektivitāti plašākā mērogā.

Metodika

Eksperimentālajai mācību darbībai katrā valstī būs turpmāk minētie posmi.

1. Sakari ar ieinteresētajām pusēm un kursa dalībnieku un pasniedzēju atlase. Kursu dalībniekiem jābūt MVU strādājošam personālam vai bezdarbniekiem, kuri vēlas strādāt šajā jomā. Par dalībnieku atlasi atbildēs katrs partneris, kurš organizēs eksperimentālās mācības; taču kopējie kritēriji tiks noteikti vadlīniju dokumentā. Teorētiski, ņemot vērā e-mācību kursu elastīgumu, visiem ieinteresētajiem dalībniekiem būtu jābūt iespējai piedalīties. Minimālais dalībnieku skaits no katras valsts ir 40 dalībnieku. Partneri atlasīs tiešsaistes pasniedzējus, pamatojoties uz viņu pieredzi attiecīgajā jomā un tiešsaistes kursu pasniegšanā. Partneri viņus apmācīs e-mācību metodikas jautājumos.

2. Studentu un pasniedzēju iepazīstināšana ar e-mācību platformu un e-mācību metodiku. Mācībspēku semināros partnervalstu pasniedzēji tiksies starpvalstu sanāksmē un atbildīgie partneri veiks viņu apmācību.

3. Eksperimentālo e-mācību kursu organizēšana. Katrā valstī tiks organizēts viens eksperimentālais kurss.

4. Eksperimentālo mācību posma beigās notiks izvērtēšana.

5. Atsauksmju saņemšana atbilstoši DP koordinatora noteiktiem procesiem.

6. Sertifikātu piešķiršana tiem, kuri veiksmīgi pabeiguši eksperimentālos kursus. Izvērtēšanas un sertificēšanas metodiku noteiks organizācijas eksperts attiecīgajā jomā (partneris Nr. 2).

7. Korektīvās darbības, lai labotu kursos pieļautās iespējamās kļūdas vai trūkumus, kurus būs ievērojuši dalībnieki.

DP sākumā DP koordinators izstrādās dokumentu, kas sniegs pamata vadlīnijas eksperimentālo mācību organizēšanai.

Šī DP ir pilnībā savstarpēji saistīta ar DP Nr. 5. Eksperimentālo mācību posms var sākties tikai pēc tam, kad e-mācību materiāls ir pilnībā izstrādāts un e-mācību saturs ir augšupielādēts platformā.

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.