ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πακέτο εργασίας στοχεύει να :

- Αξιολογήσει την ποιότητα των μαθημάτων e-learning,

- Αξιολογήσει τη συνάφεια, το βαθμό απόδοσης και το αποτέλεσμα του προγράμματος

- Υπολογίσει την πρόοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

- Καθορίσει εάν το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες των ομάδων-στόχου

- Υπολογίσει τα αποτελέσματα του προγράμματος μεταξύ των συμμετεχόντων

- Αξιολογήσει τα απρόσμενα αποτελέσματα

- Καθιερώσει δείκτες και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου


Μεθοδολογία :

Για την πρώτη διαδικασία, το μεθοδολογικό πλαίσιο είναι το ακόλουθο :

Στην αρχή, οι εταίροι του προγράμματος θα καθορίσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα για το υλικό. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να είναι  αντικειμενικοί δείκτες ναι/όχι  όπως : ύπαρξη πολυμέσων, εγχειριδίου κλπ. ή υποκειμενικοί δείκτες που θα καθοριστούν όταν γίνει η ανατροφοδότηση για τους χρήστες (χρησιμότητα υλικού, καινοτόμος χαρακτήρας του υλικού κλπ.). Σε πιλοτικό στάδιο, όλα αυτά τα κριτήρια θα εφαρμόζονται για να εξεταστεί η ποιότητα του υλικού.

Για τη δεύτερη διαδικασία το μεθοδολογικό πλαίσιο είναι το παρακάτω :

Με την έναρξη του προγράμματος, θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο ποιοτικής διασφάλισης το οποίο θα περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων με σκοπό να υπολογίζεται το επίπεδο ποιότητας της προόδου σε κάθε χρονική στιγμή σε σύγκριση με τις παραμέτρους ποιότητας που έχουν καθοριστεί. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του προγράμματος να ανταποκριθούν κατάλληλα και να ενεργήσουν εφαρμόζοντας μέτρα τα οποία έχουν καθοριστεί κατά  τη διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος. Επίσης, θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο αξιολόγησης. Θα ζητηθεί από τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και έντυπα αξιολόγησης στη διάρκεια του προγράμματος  και θα γίνει και μια ενδιάμεση και τελική αναφορά αξιολόγησης. Η δεύτερη διαδικασία αφορά περισσότερο την αξιολόγηση της διαδικασίας του προγράμματος. Θα εφαρμοστεί και για τα  υπόλοιπα αποτελέσματα του προγράμματος (εκτός από τα μαθήματα e-learning)

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Επικοινωνία

  Πατρόκλου 1 & Παραδείσου,

  151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

  Τηλ..: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.