DESPRE PROIECT

ACTIVITATEA 1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Obiectivele activității:

- Gestionarea eficientă a proiectului
- Definirea strategiilor proiectului
- Monitorizarea implementării și a progresului proiectului în fiecare etapă
- Încadrarea în termele stabilite

Metodologia:

- Sarcinile fiecărui partener, programul de lucru și metodologia de lucru vor fi clar definite de la începutul proiectului, prin elaborarea de către coordonatorul proiectului a unui document de planificare. - Managementul și coordonarea activităților, monitorizarea progresului activităților și managementul financiar se vor realiza prin platforma de extranet a proiectului, care va fi integrată în site-ul proiectului.

- Cele 5 întâlniri transnaționale vor fi principalul instrument de monitorizare și coordonare a progresului proiectului.

- Între aceste întâlniri, partenerii vor organiza videoconferințe prin intermediul Skype, pentru a discuta despre stadiul activităților.

ACTIVITATEA 2 - CERCETARE

Obiectivele activității:

- Analiza membrilor grupului țintă din perspectiva competențelor pe care aceștia le dețin în domeniul exporturilor.
- Analiza diferențelor dinte competențele grupului țintă și nevoile de pe piața muncii
- Identificarea nevoilor de formare din sectorul vizat
- Identificarea limitărilor materialelor de training existente
- Identificarea metodelor pedagogice necesare pentru încurajarea învățării de tip e-learning
- Identificarea nevoilor de formare specifice angajaților mai în vârstă din sectorul vizat

Metodologia:

- Domeniile care urmează să fie examinate sunt următoarele: analiza membrilor grupului țintă din perspectiva competențelor pe care aceștia le dețin în domeniul exporturilor, identificarea nevoilor de formare în sectorul vizat, metodelor pedagogice necesare pentru încurajarea învățării de tip e-learning etc.

- La începutul activității, vor fi prezentate în detaliu rezultatele unui proiect anterior, implementat de partenerul 4 (MAKRO) și transferate proiectului e-EMPORIO.

- Coordonatorul activității va elabora un ghid de cercetare, care va cuprinde informații privind tehnicile și instrumentele folosite pentru analiză, chestionare pentru sondajul de opinie, indicatorii cercetării, termene etc.

- Activitatea cuprinde și o parte de cercetare a datelor și informațiilor existente.

- Chestionarea membrilor grupului țintă s va efectua prin interviuri semi-structurate.

- După finalizarea cercetării, fiecare partener va elabora un Raport Național.

- Informațiile din aceste rapoarte naționale vor fi SINTETIZATE în Raportul Comparativ, principalul rezultat al activității. Acesta va include, de asemenea, o serie de concluzii esențiale pentru dezvoltarea și adaptarea modulelor de e-learning.

ACTIVITATEA 3 – CREAREA PLATFORMEI DE E-LEARNING

Obiectivele activității:

- Adaptarea platformei "E-Learning Toolkit" la specificul proiectului și a grupului țintă și adăugarea de elemente web 2.0 (rețele sociale, chat, wiki), pentru a permite interacțiunea dintre diferitele părțile interesate din țările partenere
- Dezvoltarea unei aplicații pentru telefoane mobile și tablete

Metodologia:

- Coordonatorul activității va elabora o propunere de adaptare a platformei de e-learning, care va include elementele care urmează să fie adaptate, elementele presupuse de transferul pe telefoane mobile și tablete etc.

- Instrumentele web, versiunea adaptată a platformei de e-learning și aplicarea m-learning vor fi dezvoltate în limba engleză și vor fi traduse în limbile tuturor partenerilor.

- Va fi elaborat și un mic ghid care va ajuta trainerii și cursanții să navigheze pe platformă și să folosească platforma și toate caracteristicile sale la capacitate maximă.

ACTIVITATEA 4 – ELABORAREA MODULELOR DE TRAINING

Obiectivele activității:

- Actualizarea și adaptarea conținutului de e-learning transferat de la proiectul text-e cu tematica: comerț electronic, modalități de plată, negociere și contractare și cercetare de piață în domeniul exporturilor, în funcție de specificul fiecărei țări și de caracteristicile specifice ale grupului țintă (identificate prin cercetarea inițială).

- Dezvoltarea de noi module de e-learning pe teme care vor fi stabilite după cercetarea inițială din fiecare țară.

- Un studiu preliminar efectuat înainte de depunerea propunerii a identificat ca posibile noi module următoarele: Pregătirea pentru o expoziție/un târg, Comunicare, Culturi/modele internaționale de afaceri, Planificarea afacerilor, Finanțarea exporturilor, Ambalare. Totuși, acestea urmează să fie stabilite ferm în funcție de rezultatele cercetării inițiale.

Metodologia:

- Metodologia de e-learning și selectarea modulelor de training care urmează să fie elaborate se vor face pe baza rezultatelor activității 2.

- Partenerii proiectului, pe baza consultării membrilor grupurilor țintă, vor propune conținutul modulelor de training.

- Coordonatorul activității va modifica modulele în funcție de feedback-ul primit din partea partenerilor.

- Materialul final (tradus în toate limbile proiectului), va fi încărcat pe platforma de e-learning a proiectului.

ACTIVITATEA 5 – TESTAREA ȘI FINALIZAREA MATERIALELOR DE TRAINING

Obiectivele activității:

- Testarea platformei de e-learning și a materialelor de training, cu scopul de a identifica eventualele greșelile, bug-uri etc.
- Analiza rezultatelor, eficienței și viabilității modulelor din fiecare țară parteneră
- Efectuarea acțiunilor corective (atât pe platformă, cât și asupra materialelor de training), înainte de începerea testării.

Metodologia:

- Prima versiune a modulelor de training va fi testată într-un grup restrâns ( 10-15 participanți), pentru a putea identifica eventualele greșeli sau probleme (tehnice sau privind conținutul), înainte de a prezenta rezultatele proiectului publicului larg.

- Cei 10-15 utilizatori din fiecare țară se vor înregistra pe platformă și vor testa platforma și materialul, oferind feedback.

- Acest feedback va fi analizat, iar acțiunile corective vor fi efectuate înainte de începerea sesiunilor de training cu publicul larg.

- Feedback-ul va fi asigurat prin intermediul unui chestionar specializat, elaborat înainte de începerea sesiunilor de testare.

- Chestionarele vor fi completate în timpul fazei de testare, sub îndrumarea acelorași traineri care vor fi ulterior responsabili cu sesiunile de training propriu-zise.

- Rezultatele testării vor fi analizate, pentru a evalua nivelul de dezvoltare al modulelor și al platformei și pentru a vedea în ce măsură au fost atinse obiectivele propuse prin proiect.

- După efectuarea acestei analize, modulele de training vor fi revizuite.

ACTIVITATEA 6 – SESIUNI DE TRAINING

Obiectivele activității:

- Dezvoltarea competențelor participanților
- Evaluarea impactului pe termen scurt al fiecărui rezultatelor și produs al proiectului
- Evaluarea eficienței materialelor de training

Metodologia:

- Contactarea și selectarea grupului țintă și a trainerilor. Vor fi 2-3 traineri în fiecare țară. Aceştia vor fi membri ai organizațiilor partenere sau traineri externi.

- Familiarizarea cursanților și trainerilor cu platforma de e-learning și metodologia e-learning.

- Trainerii vor fi instruiți în cadrul celei de-a 3-a întâlniri transnaționale.

- Organizarea de cursuri de e-learning și evaluarea sesiunilor de training.

- Acordarea de certificate tuturor participanților care vor finaliza cursul cu succes. Finalizarea cu succes a cursului înseamnă că au rezolvat corect cel puțin 80% din exerciții și sarcini și primesc o evaluare pozitivă. Vor fi certificați cel puțin 60% dintre participanții la curs.

- Acțiuni corective, cu scopul de a corecta posibilele greșeli sau puncte slabe ale cursurilor identificate în urma sesiunilor de training.

ACTIVITATEA 7 – ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI EVALUARE

Obiectivele activității:

- Evaluarea calității cursurilor de e-learning
- Evaluarea proiectului din punct de vedere al relevanței, eficienței și impactului
- Analiza progresului pe tot parcursul proiectului
- Evaluarea impactului rezultatelor proiectului
- Stabilirea indicatorilor de control al calității

Metodologia:

- Partenerii proiectului vor defini standarde calitative și cantitative pentru calitatea materialelor de training.

- Aceste standarde pot fi indicatori care vizează caracteristicile multimedia sau conținutul modulelor de training.

- Va fi elaborat un plan de asigurare a calității, care va include o serie de mijloace de evaluare, conform indicatorilor de calitate stabiliți.

- Acest instrument va permite coordonatorilor fiecărei activități să ia măsuri în caz de abateri de la indicatorii de calitate stabiliți inițial.

- Va fi elaborat de asemenea un plan de evaluare, constând în chestionare și formulare de evaluare care vor fi completate de către parteneri pe toată durata proiectului.

- La finalul proiectului va fi elaborat un raport de evaluare.

ACTIVITATEA 8 - DISEMINARE

Obiectivele activității:

- Creșterea gradului de conștientizare în rândul grupului țintă
- Diseminarea obiectivelor și rezultatelor proiectului la nivel regional, național și transnațional
- Schimb de opinii cu privire la conținutul de training între membrii grupului țintă
Indicatorii acestei activități sunt:
- Site-ul - 10.000 de vizite
- Pliantul proiectului - 2.000 de exemplare
- Posterul proiectului - 250 de exemplare
- Rețeaua părților interesate - 100 de organizații înregistrate
- Newsletter - Trimiterea la 2000 de organizații
- Seminarii de diseminare - 30 de participanți în fiecare țară
- Conferința finală - 100 de participanți

Metodologia:

- Activitățile de diseminare se vor derula pe toată durata proiectului.

- Va fi dezvoltată o rețea a stakeholderilor în fiecare țară. Stakeholderii sunt organizațiile din-afara consorțiului care vor fi implicate în cercetare, în activitățile de testare, în activitățile de diseminare și sustenabilitate ale proiectului și vor juca un rol foarte important în ceea ce privește sustenabilitatea rezultatelor proiectului.

- La începutul proiectului, diseminarea se va axa pe activități pentru recrutarea grupului țintă

- Pe parcursul proiectului, diseminarea va avea drept scop identificarea parților bune ale proiectului și transmiterea informațiilor privind acestea către stakeholderi

- La finalul proiectului, diseminarea va avea drept scop distribuirea informațiilor privind rezultatele proiectului (produse și procese), lecțiile învățate și beneficiile obținute.

ACTIVITATEA 9 – VALORIFICAREA REZULTATELOR

Obiectivele activității:

- Asigurarea sustenabilității proiectului
- Atingerea impactului vizat de proiect

Metodologia:

- Acțiunile care vizează sustenabilitatea proiectului vor începe la jumătatea proiectului, înainte de etapa de testare, și se vor intensifica spre sfârșitul proiectului.

- Fiecare partener va stabili contacte cu organizațiile care ar putea prelua rezultatele proiectului.

- De asemenea, se va încerca certificarea oficială a modulelor de e-learning, de către autoritățile naționale competente.

- Principalele organizații care vor fi contactate pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectului sunt: camere de comerț, asociații de IMM-uri, autorități locale, regionale și naționale, organizații educaționale și de formare profesională și organisme de certificare.

- Cursurile vor fi făcute publice cu ajutorul portaluri sau revistelor dedicate e-learningului.

- Partenerii proiectului vor semna un acord care clarifică aspectele legate de proprietatea intelectuală și drepturile de autor.

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.