ORTAKLAR

CNIPMMR

CNIPMMR faaliyet alanına bakılmaksızın, ulusal düzeyde KOBİ'leri temsil eden Romanya’nın tek işveren konfederasyonudur. CNIPMMR’ın misyonu Romanya'da KOBİ'leri (ekonomik, ticari, mali, hukuki ve diğer dalanlarda) desteklemek ve çıkarlarını korumaktır. CNIPMMR 2002 yılından bu yana, AB tarafından finanse edilen projeleri hayata geçirerek, KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamaya ve desteklemeye odaklanmıştır.  CNIPMMR geçmişte ve halen  Leonardo da Vinci programı, PHARE veya ESF fonlarından finanse edilen çeşitli projeleri  koordinatör veya ortak kuruluş olarak yürütmüştür. Uygulanan tüm bu projeler kapsamında sunulan eğitim, bilgi desteği ve danışmanlık ile CNIPMMR Romen KOBİ'lere hizmet sunmak misyonuna devam etmiştir. 2002 yılından bu yana yürüttüğü 35 proje ile CNIPMMR AB projelerinin uygulanmasında büyük bir deneyime sahip olmuştur. Bu yolla kurum birçok alanda insan kaynakları eğitimi konusunda deneyim sahibi olmuştur.

Web Sitesi: http://www.cnipmmr.ro

Action Synergy

Action Synergy S.A. eğitim teknolojileri, eğitim metodları ve  e-öğrenme kursları geliştiren,  Bilgi İletişim Teknolojileriyle  Ar-Ge, konularında bilgi temelli uygulamalar üreten bir kuruluştur. Action Synergy S.A.  1987 yılında kuruluşundan bu yana, AB Projeleri yönetim ve koordinasyonu yaparak uzun bir deneyim elde etmiş olup,  halen 6 HBÖ projesi koordine etmektedir. Kuruluş inşaat sektörü de dahil olmak üzere bir çok alanda hedef gruplara e-öğrenme kursları geliştirmiştir. Action Synergy S.A.’nın uzmanlık alanları: öğrenme ihtiyaç analizleri, mesleki profillerin ve mesleki beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması  ile  öğrenme metodolojileri, eğitim teknolojileri, e-öğrenme ve uzaktan öğrenme kursları ve modülleri geliştirilmesi ve AB projelerinin yaygınlaştırılması ve kullanılmasıdır. Bu yolla,  beceri ve yetkinlikler konusunda, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sinerji geliştirilmesidir.

Web Sitesi: http://www.action.gr

EVROS TİCARET VE SANAYİ ODASI

EVROS Ticaret ve Sanayi Odası ülke kanunlarına göre, Evros ilçesinde ticari faaliyette bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin üye olmak zorunda olduğu bir Odadır. Kamu otoritesini kullanarak üyelerine sürekli danışmanlık sağlayan ve devletin organları vasıtasıyla işletmelerin sorunlarına çözüm arayan ve sürekli gelişimlerine yardımcı olan bir kurumdur.

 

Kalkınma Bakanlığı tarafından denetlenir, Yunan Odalar Merkez Birliği (K.E.E.E), Ulaştırma Odaları Yunan Derneği (E.E.S.Y.M.) ve Uluslararası Ticaret Odası üyesidir. Böylelikle, ilgili kamu otoritesiyle üye şirketler arasında, sendikal faaliyetlere katılma hariç tüm alanlarda bağlantı kuran bir organdır. Halen 8.000 civarında üyeye İhracat, imalat, ticaret, hizmetler ve turizim olmak üzere 5 alanda hizmet vermektedir.

Web Sitesi: http://www.evroschamber.gr/en

MAKRO CONSULT

MAKRO Danışmanlık, uluslararası bir danışmanlık şirketi olarak 1984’te kurulmuştur. İş geliştirme, tanıtım, yeni ve teknoloji merkezli yatırımların geliştirilmesi ve yürütülmesi, ortak girişim ve birleşmeler, yeni işletmelerin kuruluşu, iş modeli ve planlama, finansal yönetim ve girişimcilik konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ayrıca inşaat ve turizm sektörlerine özel iş geliştirme konusu ile ilgilenmektedir.

İmalat, inşaat ve turizm sektörleri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve özellikle az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’lere yönetim geliştirme ve danışmalık konularında hizmet sağlamak MAKRO’nun uzmanlık alanlarından birisidir. KOBİ’ilere sunulan hizmetler onların; büyüme, uluslararasılaşma ve küresel rekabet konularındaki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde özel olarak tasarlanmaktadır.

Web Sitesi: http://www.makroconsult.com.tr

EUROSUCCESS CONSULTING

Eurosuccess Danışmanlık, genç bilim adamlarından oluşan dinamik ekibiyle,  özellikle inovasyon ve teknoloji gibi konularda çağdaş Kıbrıs işletmelerin ihtiyaçlarına hitabeden kapsamlı bir hizmet paketi sunmaktadır. EUROSUCCESS faaliyetlerinin ilk adımlarını, Kıbrıs Rum kesimi ekonomisinin geniş Avrupa pazarına uyumu için işletmelerin ihtiyaçlarının tanımlamasıyla atmıştır.  Avrupa Birliği’ne  Kıbrıs Rum kesiminin  katılımı ile oluşturulan potansiyellerin kullanılmasına büyük önem vermektedir.

Bugün EUROSUCCESS kamu sektörünün  yanı sıra Kıbrıs özel sektörüne de çeşitli hizmetler sunmaktadır. Aynı zamanda kurucusunun yoğun geçmiş tecrübelerine dayanarak, yurtdışı ortaklarıyla kurulmuş bir ağ üzerinden, aktif olarak uluslararası faaliyetlere katılmaya başlamıştır.

EUROSUCCESS uzmanlık alanını sürekli geliştirerek bir yandan kendi ekibini, diğer yandan sunmakta olduğu hizmetleri bilimsel bir üslûpla geliştirmeyi hedeflemektedir.  

Web Sitesi: http://www.eurosc.eu

LETONYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Letonya Ticaret ve Sanayi Odası (LCCI) farklı sektörlerde Letonya şirketlerini birleştiren gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. LCCI, Letonya işletmelerinin ekonomik çıkarlarını temsil etme ve onlar için uygun iş ortamınının oluşmasını desteklemenin yanı sıra  iş promosyon hizmetleri sunmaktadır. Oda, merkezî hükûmet kurumları ve yerel yönetimlerle sürekli diyalog içerisinde olup,  ticari mevzuat için öneriler geliştirmeyle yakından ilgilenmektedir.

LCCI Letonya’da 1000'den fazla aktif işletme ve 40 sanayi dernek üyeye sahiptir.

LCCI eğitim merkezi VET personeli dahil olmak üzere KOBİ yöneticilerine kurslar, seminerler ve atölye çalışmaları şeklinde bilgi desteği ve eğitim sağlamaktadır.

2005-2010 döneminde LCCI; girişimcilerin, VET personelinin ve KOBİ yöneticilerinin hareketliliği ile kapsamında ve  mentorluk, eğitim, kültürlerarası iletişim, farklı kültürlerden insanlara karşı toleransa ilişkin 30’un üzerinde uluslararası projede yer almıştır.

Web Sitesi: http://www.chamber.lv

INERCIA DIGITAL

Inercia Dijital S.L. e-öğrenme çözümleri sağlayan, Andalucía (İspanya)’da, 2010 yılında kurulmuş genç bir firmadır. İnternet yoluyla pazarlama ile online girişimcilik, e-ticaret ve KOBİ 2.0 alanlarında e-iş uzmanlığında eğitim programları sunmaktadır.

Inercia Dijital eğitim platformları ve online eğitim kurslarının verilmesi için bir çok çevrimiçi içerikler geliştirmiştir. Firma bir çok alanda mesleki eğitim kursları düzenlemeye akredite olmuştur. Bugüne kadar;

- 400 saat "girişimcilik"

-30 saat "Girişimciliğin Desteklenmesi"

-280 saat "E-öğrenme: İnternet üzerinden eğitim tasarımı"

-30 saat "Sanal ve Çevrimiçi Eğitim Eğitmenliği" düzenlemiştir.

Inercia Dijital çevrimiçi eğitim,  İletişim 2.0 ve yaygınlaştırma konularında uzman olarak çeşitli uluslararası ve AB projelerine katılmaktadır.

Web Sitesi: http://www.inerciadigital.com

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.